Astrology

สวัสดีนะคะชาว Exteen ทุก ๆคนนนนน

วันนี้ป้านิได้ไปเที่ยวนครนายกที่อุทยานพระพิฆเนศค่ะ เลยเก็บภาพมาฝากทุกคน

องค์พระพิฆเนศองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ ไปดูกันเล๊ยยยย

 

ตอนนี้ครึ้ม ๆ ค่ะ
 
 
ตอนนี้ฝนจะตกแล้ว ดูขลังมาก ๆ ค่ะ
 
 
คนไปเยอะมากค่ะ
 
ในมุมเงย
 
 

 

วันนี้ก็ไหน ๆ ไปดูพระพิฆเนศกันแล้ว เลยถือโอกาศนำความรู้ต่าง ๆ

ของพระพิฆเนศมาให้ด้วยนะคะ

คาถา บทสวดบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด อันได้แก่

- โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (เป็นบทสวดหลัก)

- โอม กัง คณปัตเย นะมะฮา

(บทสวดของอินเดียเหนือ)

- โอม พิไลยาร์ พิไลยาร์ นะโม นะมะฮา

(บทสวดของอินเดียใต้)

- โอม เหรัมภะ ยะนะมะฮา

(หมายถึง ขอบูชามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่)

- โอม เอกทันตะ ยะนะมะฮา

(หมายถึง ขอบูชาเทพผู้มีงาข้างเดียว)

- โอม กัง คณปติ ชารานัม กะเนชา

(หมายถึง ขอบูชาเทพผู้ทรงเป็นเกราะกำบังข้าพเจ้า)

- โอม วักกระตุณฑา ฮัม

(หมายถึง ขอนมัสการเทพผู้มีงวงยาวโค้ง)

- โอม ชยะคเณศา / ชยะคเณศา / ชยะคเณศา เทวา

ออกเสียงตาม ไจยกาเนช มนตรา ได้ว่า - โอม ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา เดวา

(หมายถึง ขอชัยชนะจงมีแด่องค์พระพิฆเนศ)

- โอม ศรี มหา คณาธิ ปัตเย นะมะฮา

- โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ (บทสวดของไทย)

- โอม นะโม พระคเณศายะ / นะโมนะมะ คันธะมาละ

สิทธาหะนัง กะพะมะนะ / สัมมาอะระหัง วันทามิ (บทสวดของศิลปากร)

- โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง

พรหมมะโน จะอินโท พิฆเณศวรโต มหาเทโว

อะหัง วันทามิ สัพพะทา / สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

(บทสวดของไทยและที่ปรากฎ ณ ศาลพระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์)

- มหาเทวะ มหาสลัม มหาวะศะการัม

พระพิฆเณวา สะวะลัม พรหมมานัง

วิญญานัง โอม ทูปัง ทีปัง / มะนะสะการัม บุปผัง ญะลา ผลังนิล

(บทสวดของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ)


คาถาบูชาพระพิฆเณศ (ฉบับเต็ม)

นะโม 3 จบ
โอมศรี คะเณศายะ นะนะ (๓ จบ)

ชะยา คะเณศะ ชะยา คะเณศะ ชะยะ คะเณศะ นิร

เทวา  มาตาชา  กีปา  ระวะตี  ปิตา  มะหาเทวา

ละฑุวัน  กาโกคะ  ละเค  สันตะ  กาเร  เสวา  เอกหันตะ 

ทะยาวันตะ  จาระ  ภชาธารี  มาเก  สัพทูระ  เสเห  มุเสกี

อะสะวารี  อันธนะ  โกอางขะ  เทตะ  โกภาษา  พาม

ณะนะ  โกตุต  กะเทตะ  โกหินะ  นิระธะนะ  โกมายาตำนานแรก  พระกฤษณะอวตาร

เล่า ไว้ว่าเมื่อครั้งพระปารวตียังไม่มีโอรส พระศิวะเทพผู้สวามีจึงให้คำแนะนำว่า

ให้จัดทำพิธีปันยากพรต (การบูชาพระวิษณุเทพในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือนมาฆะ)

โดยใช้เวลาในการทำพิธีตลอด 1 ปี ซึ่งหากทำโดยตลอดจนครบก็จะ

ประสบความสำเร็จในการขอบุตร ซึ่งพระกฤษณะจะอวตารมาจุติ

ต่อเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามคำของพระศิวะเทพ

แล้ว เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็ได้มาร่วมอวยพรกับการถือกำเนิด

ของพระโอรสพระองค์นี้รวมถึงเทพศนิ (พระเสาร์) ก็เข้ามาร่วมพิธีอวยพรด้วย

ซึ่งพระศนิพระองค์นี้มีเรื่องกล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์ทรงเพ่งมองสิ่งใด

มักจะเกิดไฟเผาผลาญสิ่งนั้นๆ จนหมดสิ้นไปในคราวเข้าร่วมพิธีอวยพร

พระศนิก็ทรงได้ชื่นชมพระโอรส จนเผลอตนเพ่งมองพระโอรส

จนเศียรของพระกุมารหลุดกระเด็นไปยังโคโลก (ที่ประทับพระกฤษณะ)

พระศิวะจึงมีบัญชาให้พระวิษณุออกตามหาเศียรพระโอรส

แต่ก็ไม่ทรงพบต่อมาเมื่อผ่านแม่น้ำบุษปภัทรพระวิษณุทรงแลเห็นช้าง

นอนหันหัวไปทางทิศเหนือ จึงตัดเศียรช้างนั้นนำกลับมาต่อให้พระโอรส


ตำนานที่สอง พระวิษณุเทพ เปล่งวาจากสิทธิ์ในพิธีโสกันต์

จากที่พระศิวะและพระปารวตีทรงจัดพิธีโสกันต์ให้กับพระโอรสในพิธีฤกษ์คือ

วันอังคารจึงได้แจ้งเชิญเทพทั้งหลายทั้งมวลมาเป็นสักขีพยาน แต่คงยังขาดเพียง

องค์วิษณุเทพที่ทรงอยู่ระหว่างบรรทม จนเมื่อใกล้เวลาอันเป็นมงคล

พระศิวะเทพจึงทรงให้พระอินทร์นำสังข์ไปเป่าเพื่อปลุกให้พระวิษณุเทพ

ตื่นจากบรรทมเมื่อพระวิษณุเทพทรงตืนจากบรรทมด้วยเสียงดังของสังข์

จึงทำให้พระวิษณุเทพพลั่งโอษฐ์ออกไปว่า "ไอ้ลูกหัวขาดจะนอนให้สบายก็ไม่ได้"

เพียงวาจานี้ถึงกลับทำให้เศียรของพระโอรสหายไปในทันที

พระเศียรของโอรสพระศิวะเทพจึงมีบัญชาให้พระวิษณุกรรม

ไปตัดหัวมนุษย์ที่เพิ่งสิ้นชีวิตณ ทิศตะวันตก แล้วนำกลับมาโดยเร็ว

แต่ในวันนั้นหาได้มีมนุษย์ผู้ใดสิ้นอายุขัยลงพระวิษณุกรรมแลเห็นเพียง

ช้างพลายงาเดียวเท่านั้นที่สิ้นชีวิตลง จึงตัดหัวช้างพลายตัวนั้น

กลับมาถวายพระศิวะเทพ

 

ในช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธกำลังเติบโตในอินเดียมีเรื่องเล่ากล่าวในตอนนี้ว่า

เมื่อเทวดานำหัวช้างมาต่อแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้พระโอรสฟื้นชีวิตได้

พระศิวะเทพจึงต้องให้พระวิษณุเทพไปทูลเชิญเสด็จพระศิริมานนท์อรหันต์ให้

โปรดเสด็จมาสวดพระคาถาชินบัญชรจนสำเร็จทำให้พระโอรสฟื้นชีวิตหรือบ้าง

ก็กล่าวว่าในพิธีโสกัณต์ พระราหูได้เตือนพระศิวะแล้วว่าจะ

เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น จึงควรทูลเชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าร่วม

พิธีนี้ด้วยแต่พระศิวะเทพก็หารับฟังไม่ บ้างก็ว่าพระอังคารไม่ได้รับเชิญ

ให้เข้าร่วมพิธีจึงโกรธแค้น และได้ลอบตัดเศียรพระโอรสไปโยนทิ้งทะเล

 

วันนี้ก็เลยถือโอกาสเช่าพระพิฆเนศมาสักการะด้วยเลยค่ะ

ว่าง ๆ เพื่อน ๆ ก็ไปเยี่ยมชมพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะคะ

อยู่ที่นครนายกไปทางน้ำตกสาลิกา (ทางไปวัดเขาแดง)

จากตัวเมืองวัก 10 กม. ค่ะ มีป้ายบอกทางซ้ายมือ เลยวัดหลวงพ่อปากแดง

ประมาณ 4 กม. เจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทางวัดเขาแดงอยู่ซ้ายมือ

ขอความสำเร็จ  ขอพระองค์ขจัดอุปสรรคทั้งปวงปะทานความรู้ มีโชคมีทรัพย์ทุกคนนะคะ

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะedit @ 14 May 2009 20:37:22 by DukGaDik

edit @ 14 May 2009 20:37:35 by DukGaDik

ดาวพฤหัสบดี  (เทพเจ้าผู้เรืองปัญญา)

สร้างจากฤาษี ๑๙ ตน  บดป่นเป็นผงธุลี  ห่อด้วยผ้าแพรสีแก้วไพฑูรย์ อธิษฐาน

บังเกิดปรากฎเป็นทวยเทพเทวราช  (เป็นเพศหญิง)  ผิวพรรณเป็นสีแก้วไพฑูรย์ 

ทรงวิมานบุศราคัมเป็นที่อาศัย  ทรงกวางทองอันสง่างามเป็นพาหนะ  มีกำลังแห่ง

ดาวพระเคราะห์เป็น ๑๙ ครองยัง “ทิศประจิม” หรือ “ทิศตะวันตก”  เป็นปลาย

ธาตุดิน  ต่อช่วงมาจากดาวจันทร์ ซึ่งเป็นธาตุดิน  แต่ธาตุดินของดาวพฤหัสบดีนี้

เป็นดินแข็ง  ดินแห้งขาดความชุ่มชื้นดินทราย   มีรูปรางสูงใหญ่  ท้วมใหญ่ 

ผิวขาว  ดูป็นผู้มีปัญญาอันสุขุม  มีความสง่าดูเด่น  เป็นเทพเจ้าผู้เรือง

ด้วยปัญญา  ความสามรถอันชาญฉลาด  ในทุกคัมภีร์พระเวทต่าง ๆ 

รักความยุติธรรม  มีคุณธรรมในหัวใจ  นับเป็นดาวดวงเดียวที่บริสุทธิ์ 

ผุดผ่องทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

ลักษณะอุปนิสัย

พระพฤหัสบดีสร้างจากฤาษีในด้านอุปนิสัยใจคอ คือ ช่างคิด  ช่างหาเหตุการณ์

หาผล ไม่เชื่อใครง่าย ๆ  โดยไม่พิสูจน์ทดลอง  ชอบอบรมสั่งสอนผู้อื่น  วางตัวดี

อยู่ในศีลธรรม  ชอบศึกษาเล่าเรียน  ถ้าได้ศึกษาแล้วจะเป็นผู้มี

วิทยาการดี  โอบอ้อม  มีธรรมะในหัวใจ  เป็นนักวิชาการตัวยง

 

ดาว พฤหัสบดี  ใช้สัญลักษณ์  เลข    เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสหรือวันพฤหัส

ธาตุ                              เป็นธาตุดิน (ต้องเป็นดินซึ่งแข็งมาก)

ความหมาย                   เป็นผู้มีเมตตาเผื่อแผ่  ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม

                                    ความเลื่อมใสในศาสนา  ความรอบรู้ศิลปวิทยาทั้งมวล

                                    สมณชีพราหมณ์  แพทย์  นักโหราศาสตร์  เป็นคนพูดจาดีมี

                                    ปัญญา  รู้หลัก  นักปราชญ์  ทำราชการดี  มีคนรักใคร่

                                    เก็บข้าวของเป็นระเบียบดี  เก็บเงินเองไม่ดีต้องให้คนอื่น

                                     เก็บจึงดี  เป็นคนพูดน้อย  ผู้คนมักรักใคร่  เชื่อ

                                     ในความคิดของตนเป็นใหญ่  หัวแข็ง  ถืออุดมคติ

รูปร่าง                            ขาว  สันทัดคน  ค่อนข้างมีเนื้อเล็กน้อย  อวบ ๆ หน่อย 

                                     หน้าผากกว้าง  ใบหนารูปไข่  มีกมีแผลเป็นที่หน้าผากหรือแก้วตา

                                     นิ้วมือหรือนิ้วเท้าอูมจึงต้องฉโลก  พูดจาเฉียบแหลม 

อวัยวะ                           ระบบย่อยอาหาร  สติปัญญา

รส                                 หวาน

สี                                   เหลืองแก่  ส้ม

สถานที่                          ที่ ๆ เกี่ยวกับศาสนา  ศาลสถิตยุติธรรม  มหาวิทยาลัย

                                     โรงพยาบาล

เพศ                                เพศชาย

ทิศ                                 ตะวันตก

พระพุทธรูป                     ปางสมาธิ  ใช้คาถาบูชา “ภะสัมสัมวิสะเทภะภะ”  ใช้สวด

                                      ๑๙  จบ  เช้ากับก่อนนอน  กำลังวันของพฤหัส คือ ๑๙ นั่นเอง

รสนิยม                           ชอบเรียบ ๆ มีความเป็นระเบียบ  สนใจวิชาการต่าง ๆ มียศ

                                      มีตำแหน่ง  ได้แก่

ระดับสูง  สมณชีพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ  ฝ่ายศึกษา ตุลาการ ศาสนาโหราจารย์

นายแพทย์ผู้อำนวยการ บุคคลที่ปรึกษาประจำกระทรวง หรือระดับชาติ

ระดับรอง  ข้าราชการการศึกษา การศาสนา ผู้ค้าของชำขนาดใหญ่ ผู้จัดการธนาคาร

เจ้าของภัตตาคาร เจ้าห้างขายยาหรือคลินิกใหญ่ ห้างขายเครื่องสังฆภัณฑ์

ห้างสรรพสินค้า  นักโหราศาสตร์

ระดับต่ำ  ช่างทอผ้าต่าง ๆ ช่างทำเครื่องสังฆภัณฑ์ ช่างทำเครื่องประดับศาลพระภูมิ

ดาวศุกร์ (เทพเจ้าแห่งความรักและกามารมณ์)

 

สร้างจากโค ๑๒ ตัว บดป่นเป็นผงธุลีห่อด้วยผ้าแพรสีน้ำเงินอันเงางาม

อธิษฐานปรากฎบังเกิดเป็นทวยเทพเทวราช (เป็นเพศหญิง) ผิวพรรณสวยงามมาก 

เป็นพระเคราะห์ดวงเดียวที่สวยที่สุดทั้งร่างกายและวิมานที่อยู่อาศัย 

มีกำลังพระเคราะห์เป็น ๒๑ ครองยัง “ทิศอุดร”  หรือ  “ทิศเหนือ”  อันเป็นธาตุน้ำ 

มีสภาพเป็นคลอง  แม่น้ำ  หนองบึง  แอ่งน้ำเล็ก ๆ (อาโปธาตุ) ต่างกันกับ

ดาวพุธคือความใหญ่โต กว้างขวางของลักษณะแหล่งน้ำที่ปรากฎ  มีรูปร่าง

ขาวท้วม  อวบ  นับเป็นดาวที่มีความสวยงามที่สุด 

ในขบวนดาวพระเคราะห์ท้งหลายในจักรวาล  เทพเจ้าแห่งความรัก 

ความร่าเริงแจ่มใส 

ลักษณะอุปนิสัย

พระศุกร์สร้างจากโคในด้านอุปนิสัยใจคอกล่าวคือมีความสุภาพเยือกเย็น 

ว่านอนสอนง่ายไม่ชอบขัดใจใคร  ทำอะไรสุจริตเปิดเผย  ไม่มีลับลมคมใน  รักสนุก 

รักสมาคม  เป็นดาวที่ทันสมัยในเรื่องของการแต่งกายอันสวยงาม 

ดาวศุกร์  ใช้สัญลักษณ์ เลข ๖ เป็นตัวแทนของดาวศุกร์

ธาตุ                                 น้ำ (น้ำน้อย ๆ น้ำแอ่งหรือบ่อเล็ก ๆ)

ความหมาย                     เงินและความรัก  ศิลปะทั้งมวล  ความสนใจ  บทกลอนต่าง ๆ

                                      ความรักในดนตรี  นาฎศิลป์  ความหมกมุ่นในกามารมณ์

                                      ความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม  การเงินการธนาคาร 

                                      จะได้ลาภเพราะมิตร  เป็นคนใจใหญ่

                                      เก็บทรัพย์ไว้กับตัวไม่ได้  เก็บเงินไม่อยู่ต้องให้คนอื่น

                                      เก็บให้จึงจะดีตัวเองจะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติ

                                      มักเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใคร  เวลาพูดกับใครมักถามจู้จี้

                                      น่าเบื่อคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น  คนอื่นผิดหมด 

                                      ไม่ดีหมดสำรวย  หยิบโหย่ง  เจ้าชู้  ฟุ่มเฟือย  ประณีต 

รูปร่าง                             ขาวสูง  ท้วม ๆ หน้าแป้น  โครงสร้างร่างกายดูใหญ่โต

อวัยวะ                            ส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์  มดลูก  กระเพาะปัสสาวะ  คอ 

                                     หลอดลม

รส                                 รสฝาด

แร่                                 สังกะสี

สี                                  ฟ้า  หรือน้ำเงิน  สีคราม

สถานที่                         สถานเริงรมย์ต่าง ๆ

เพศ                              หญิง

ทิศ                                เหนือ

พระพุทธรูป                    พระปางรำพึง  คาถาบูชา “วาดโทโนอะมะมะวาจา” 

                                     สวด ๒๑ จบเช้าและก่อนนอน  กำลังของวันศุกร์คือ ๒๑ นั่นเอง

รสนิยม                          ชอบศิลปะ  การตกแต่ง  การเสริมสวย  ชอบวรรณกรรม  บทกวี

                                     การแสดง

 

ดาวเสาร์  (เทพเจ้าแห่งโทษทุกข์)

สร้างจากเสือ  ๑๐  ตัว  บดป่นเป็นผงธุลี  ห่อด้วยผ้าแพรสีดำ  ประพรมด้วยน้ำอมฤต

อธิษฐานจนบังเกิดปรากฎเป็นทวยเทพเทวราช  (เป็นเพศชาย) มีพระพักตร์อันดุร้าย

คล้ายเสือมีความเหี้ยมหาญยิ่งนัก  มีกำลังแห่งดาวพระเคราะห์เป็น

 ๑๐ ครองทิศ “หรดี”  หรือ  “ทิศตะวันตกเฉียงใต้”  อันเป็นธาตุไฟ  

เป็นไฟอันร้อนระอุ  รุนแรงยิ่งนัก  สามารถเผาผลาญหรือหลอมเหลว

สิ่งต่าง ๆ ที่สกัดกั้นขวางหน้า  แต่ไม่เท่าเทียมดาวพระอาทิตย์  (เตโชธาตุ) 

มีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่ง  กระดูกมากกว่าเนื้อ  หน้าเสี้ยม 

เกร็ง  ผิวดำ  “เทพเจ้าแห่งความเงียบขรึม”

ลักษณะอุปนิสัย

พระเสาร์สร้างจากเสือ  ในด้านอุปนิสัยใจคอแล้วบางครั้งดุร้าย  ขาดความยับยั้ง 

ขาดความไว้ใจ  และระแวงไม่ไว้วางใจใครง่าย ๆ  สันโดษ  ฉวยโอกาสเก่ง

ช่างสังเกตและจดจำ  ยามพยาบาทก็รุนแรง  เคลื่อนไหวช้า  แต่คราวถูกกระตุ้น

จะว่องไวปราดเปรียวเฉียบพลัน  อดทนต่อการรอโอกาส  ไม่ชอบเข้าหมู่คณะ 

หากินโดยลำพัง

ดาวเสาร์  ใช้สัญลักษณ์  เลข ๗  เป็นตัวแทนของดาวเสาร์หรือวันเสาร์

ธาตุ                              ไฟ (เป็นไฟสุมขอนไม้  จะคุกกรุ่นตลอดเวลา  เวลาร้อน ๆ เลย)

ความหมาย                   ความทุกข์ร้อน อุปสรรค  ครุ่นคิด  ความตระหนี่ถี่เหนียว 

                                    ความหวาดระแวง  ความเห็นแก่ตัว  ความอิจฉาริษยา 

                                    ความดุดันพาลเกเร  ความลี้ลับ  ศาสตร์ลึกลับ 

                                    การพลัดพรากจากจร  ความรักอิสรภาพ  การกสิกรรมทุกชนิด

                                    เงียบขรึม  ไม่ค่อยยอมเสียเปรียบใคร  ทำคุณคนไม่ขึ้น 

                                    ต้องตกยากก่อนถึงจะได้ดีภายหลัง  จะได้ทรัพย์สินจากผู้อื่น 

                                    พูดจาดีเป็นที่พอใจแก่ผู้ใหญ่

รูปร่าง                           ผิวสองสีค่อนข้างคล้ำหรือดำแดง  ท่าทางบึกบึน  ทะมัดทะแมง

                                     ริมฝีปากมักเผยอ  สูงใหญ่  มือเท้าใหญ่  ฟันงุ้ม

                                      เวลาเดินทอดน่องอ่อน ๆ

อวัยวะ                            กระดูก  ข้อทั้งหลาย  ม้าม  เส้นประสาท  การพลัดตกหกล้ม 

                                      การง่วงเหงา  เศร้าซึม 

รส                                  รสเปรี้ยว

แร่                                   ตะกั่ว

สี                                     ดำ ม่วง

สถานที่                            ที่ทิ้งขยะมูลฝอย  สิ่งปรักหักพัง  ของโบราณ

เพศ                                 ชาย  เป็นดาวบาปพระเคราะห์

ทิศ                                   ตะวันตกเฉียงใต้

พระพุทธรูป                      พระนาคปรก คาถาบูชา “โสมะณะกะริถาโถโส” สวด ๑๐ จบ

                                       เช้าและก่อนนอน  กำลังของวันเสาร์คือ ๑๐ นั่นเอง

รสนิยม                            ชอบการปกครอง  คุ้มครอง จิตมานะสูง


พระราหู  (เทพเจ้าแห่งความเจ้าเล่ห์)

ดาวราหู  ใช้สัญลักษณ์ เลข    เป็นตัวแทนของดาวราหูหรือวันพุธกลางคืน

สร้างจากหัวผีขโมด  ๑๒  ตัว (เป็นเพศชาย)  ผิวสีเฆหมอก  เป็นธาตุลม

(วาโยธาตุ)  รองจากพระอังคาร  เป็นลมพายุฤทธิ์อ่อนกว่าพระอังคารมาก 

หรืออาจจะเป็นลมธรรมชาติหรือลมเย็นสบาย

            ประวัติเทวกำเนิดกล่าวกันว่าพระนารายณ์ได้กวนเกษียรสมุทร 

กำลังจัดให้มีการปรุงน้ำอมฤต  เพื่อจะเลี้ยงแก่หมู่เทพเทวดาทั้งหลายยัง

สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า  เจ้าราหูคนนี้จึงทำการแปลงร่างเป็นเทพเทวดา

แอบแฝงเข้าไปเพื่ออยากจะลองลิ้มรสน้ำอมฤตของพระนารายณ์  เพราะ

ถ้าใครได้ดื่มน้ำดังกล่าวจะเป็นอมตะ  แต่เจ้าราหูได้ถูกพระนารายณ์จับได้ 

จากความโกรธของท่านจึงได้ใช้จักร (เป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระนารายณ์)

ในดัชนีอธิษฐานออกไป  ถูกร่างของราหูกายขาดออกเป็น ๒ ท่อน 

แต่ด้วยอำนาจของน้ำอมฤต  จึงไม่ตาย  จาการขาดออกจากกันของร่างกาย

ส่วนหนึ่งกลายเป็นราหูหน้าตาเป็นยักษ์มีเขี้ยวดุร้าย 

และอีกส่วนหนึ่งลอยไปในอากาศเป็นส่วนหาง  ซึ่งมีลักษณะเป็นหางนาค (งู) 

สีกายทองสัมฤทธิ์  เรียกว่า “ดาวเกตุ”

ลักษณะอุปนิสัย

พระราหูสร้างจากหัวผีขโมด  อุปนิสัยใจคอกล่าวว่า  ชอบหลบตัว  ดูลึกลับ 

ไม่คบใครง่าย ๆ ไม่วางใจใคร  ดูมีเล่ห์เลี่ยม  ชอบพลิกแพลง  ไม่ชอบทำอะไร

ซึ่งหน้ามักมัวเมาอยุ่ในสิ่งอบายมุข  ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจ 

ลุ่มหลงมัวเมา  ชอบให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญ 


ดาวพระเกตุ (เทพเจ้าแห่งวิญญาณธาตุ)

 สร้างจากพระยานาคราช ๙ ตัว ห่อด้วยผ้าแพรสีทองคำ เป็นเทวราชทรงนาคเป็นพาหนะ

ลักษณะอุปนิสัย

พระเกตุ สร้างจากนาค (พระยานาค) ในด้านอุปนิสัยใจคอ กล่าวคือ ชอบออกฤทธิ์ออกเดช อวดฤทธิ์ และศักดา ดูเร้นลับและแอบแฝง ขอบกระทำสิ่งแปลก ๆ ไม่ซ้ำแบบใคร  เป็นดาวที่คอยเสริมเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านดีและด้านเลว ก็สามารถเสริมหรือซ้ำเติมให้ดีและให้ร้ายได้ทั้งสิ้น

ดาวมฤตยู (เทพเจ้าแห่งความตาย)

เป็นดาวที่เกิดขึ้นใหม่เพิ่งค้นพบขึ้นใหม่ในราว พ.ศ. ๒๓๒๕  คัมภีร์จึงมิได้กล่าวเอาไว้แต่อย่างใดนัก

 

                                           ความสัมพันธ์ของดวงดาว

ดาวคู่มิตร                                                                      ดาวคู่ศัตรู

   กับ                                                                           กับ   

   กับ                                                                           กับ       

   กับ                                                                           กับ   

    กับ                                                                          กับ  

การท่องดาวคู่มิตร                                                           การท่องดาวคู่ศัตรู

อาทิตย์เป็นมิตรกับครู                                                      อาทิตย์ผิดกับอังคาร

จันทร์โฉมตรูคู่พุธนงเยาว์                                                 พุธอันธพาลวิวาทราหู

ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา                                               ศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรู

ราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กัน                                                จันทร์กับครูเป็นอริกัน

ดาวคู่ธาตุ                                                                      ดาวคู่สมพล

   กับ       คู่ธาตุไฟ                                                        กับ  

   กับ       คู่ธาตุดิน                                                       กับ  

   กับ       คู่ธาตุลม                                                       กับ  

   กับ       คู่ธาตุน้ำ                                                        กับ  

 

ทุกคนเกิดวันอะไร บอกกันบ้างนะคะ  ^_^

ความหมายของดวงดาวต่าง ๆ

พระอาทิตย์ (ราชาของจักรวาล)

สร้างจากราชสีห์  จำนวน ๖ ตัว  ด้วยกัน  นำมาบดป่นเป็นผงธุลีห่อด้วยผ้าแพร

สีแดง อธิษฐานจนกลายร่างเป็นทวยเทพเทวราช  เป็นเพศชาย  มีประกอบร่างสีแดง 

วิมานที่อยู่อาศัยเป็นเรือนวิมานทับทิม  ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ  เป็นธาตุไฟอันโชติช่วง

รุ่งโรจน์และรุนแรง สามารถเผาผลาญสิ่งทั้งปวงได้โดยพริบตา (เตโชธาตุ)

มีอำนาจพลังแห่งพระเคราะห์  เป็น ๖ ครองยัง ทิศอีสาน”  หรือ “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” 

รุปร่างสันทัด  ็น็้้้้้ร่างเล็ก  หน้ามนหรือใบหน้ากลม (บางครั้งก็ล่ำสัน)

 

ลักษณะอุปนิสัย

พระอาทิตย์  สร้างจากสัตว์ประเภทราชสีห์  ทุกคนลองคิดนะคะว่าราชสีห์นั้น

มีนิสัย  รักสงบ  รักอิสระรักพวกพ้องหมู่ณะเป็นอย่างมาก  ท่าทางเชื่องช้าแต่ดูสง่างาม

เวลาเดินอาจหาญ  แข็งแกร่ง  ท่าทางจะมาดมั่นแต่เมื่อพอจะล่าเหยื่อมักมีความรวดเร็ว

ว่องไว  ปราดเปรียวมาก  ซึ่งหมายถึงเชื่องช้าแต่จะไม่ชักช้าเมื่อมี

โอกาส  ทั้งยังป็นสัตว์ที่รักเกียรติยศชื่อเสียง  รักหมู่คณะเผ่าพันธุ์ของตนเอง

                        ฉะนั้นเมื่อพูดถึงนิสัยมนุษย์ก็จะมีลักษณะนิสัย คือ

                        -  รักชื่อเสียง

                        -  รักควายุติธรรม

                        -  เสียสละ

                        -  ถึงเวลาโกรธก็โกรธอย่างรุนแรง

                        -  มักตื่นตัวเสมอเมื่อมีเหตุ  ทำอะไรเปิดเผย

 

ดาวอาทิตย์ (ราชาของจักรวาล)

 

ดาวอาทิตย์  ใช้สัญลักษณ์คือเลข ๑  เป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์

ธาตุ                   เป็นธาตุไฟ

ความหมาย        เป็นผู้มียศศักดิ์  มีจิตใจสูง  มีความมานะบากบั่น  สติปัญญาดี 

                         ซื่อตรง  ใจกว้าง  โกรธง่าย  หายเร็ว  มักไว้ใจคน และมักได้ทุกข์

                         และลำบากใจเพราะผู้อื่นอยู่เนือง ๆ  ไว้ตัว รักเกียรติใจร้อน

รูปร่าง                จะมีรูปร่าง  ผิวเนื้อดำแดง  สันทัด  เล็กกระทัดรัด  รูปร่างเรียวมน

อวัยวะ               หัวใจ  การสูบฉีดโลหิต  (พวกควา

มดันทั้งหลาย)  ตา  กระดูกสันหลัง

รส                      รสเผ็ดร้อน

แร่                      ทองคำ

สี                        แดง

สถานที่               สถานที่ทำงานของรัฐบาล (ข้าราชการ)  พระราชวัง 

เพศ                    ชาย (อาทิตย์เป็ดาวบาปพระเคราะห์)

ทิศ                     ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันถูกฉโลก         พฤหัสบดี  เสาร์

พระพุทธรูป        ใช้ปางถวายเนตร  คาถาบูชา  “อะวิชสุนุตติอะ”  ใชสวด ๖ จบ 

                        พระอาทิตย์มีกำลังเท่ากับ ๖ นั่นเอง

รสนิยม              ชอบความโอ่อ่า  การแสดงอำนาจ  ความหรูหรา  ภูมิฐาน

 

 

พระจันทร์  (ราชินีของจักรวาล)

 

สร้างจากเทพยดานางฟ้า  ๑๕  องค์  บดป่นเป็นผงธุลี  ห่อด้วยผ้าแพรสีขาว

นวลสวยอมสีเหลือง (สีครีม)เหลือง ทอง จนบังเกิดเป็นทวยเทพเทวราช

(เป็นเพศหญิง)  ร่างสะอาด  เกลี้ยงเกลามีประกายผิวสีนวล อาศัยวิมานมุกดา 

ทรงอาชา  หรือ อัศวราช  เป็นพาหนะมีกำลังแห่งดาวพระเคราะห์เป็น  ๑๕  ครองยัง   

“ทิศบูรพา”  หรือ “ทิศตะวันออก” เป็นธาตุดิน  ชุ่มชื่นเยือกเย็นอันสมบูรณ์ (ปฐวีธาตุ) 

เรียกได้ว่าเป็นต้นธาตุดิน  หรือชาวบ้านจะเรียกว่า  หน้าดิน   นุ่มนวล  ชุ่มชื้น 

เป็นลักษณะรูปร่างสูงโปร่ง  สะอดสะอง  สวยงาม  สมเป็นกุลสตรี

ลักษณะอุปนิสัย

สร้างจากนางฟ้าในด้านจิตใจแล้วเป็นดาวที่อ่อนหวาน อ่อนโยน รักสวย รักงาม 

หวั่นไหวง่าย  แง่งอน  ใจร้อน ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

 

ดาวจันทร์ (ราชินีของจักรวาล)

 

ดาวจันทร์  ใช้สัญลักษณ์คือเลข ๒  เป็นตัวแทนของดาวจันทร์

ธาตุ                    เป็นธาตุดิน

ความหมาย         ความอ่อนโยน  ความสวยงาม  ความคิดฝัน  ความอ่อนไหว 

                          ความใจอ่อนดังหญิง  ความเปลี่ยนแปลงง่าย  โลเล  มีจริตมายา 

                          เสน่ห์นิยม  รักคำพูด  รื่นเริง  มีจินตนาการดี

รูปร่าง                 ผิวขาวเหลือง  ร่างน้อย  แก้มใหญ่

อวัยวะ                กระเพาะอาหาร  ต่อมต่าง ๆ น้ำลาย น้ำเหลือง  ภูมิแพ้

รส                       เค็ม

แร่                       เพชร  พลอยสีขาว

สี                         ขาวนวล

สถานที่                 แม่น้ำ  ลำคลอง  ท่าเรือ  ยวดยานพาหนะทางน้ำ  ใกล้น้ำ  ต่างประเทศ 

                            ต่างถิ่นต่างแดน

เพศ                      หญิง (จันทร์เป็นดาวศุภเคราะห์)

พระพุทธรูป           ปางห้ามญาติ   คาถาบูชา “อิระชาคะตะระสาอิ” สวด ๑๕ จบ  

                            คือ จันทร์มีกำลังวันเท่ากับ ๑๕ นั่นเอง

รสนิยม                 มักเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม  ชอบการดูแล ชอบสังคม

 

ดาวอังคาร  (เทพเจ้าแห่งสงคราม)

สร้างจากกระบือ ๘ ตัว  บดป่นเป็นผลธุลี  ห่อด้วยผ้าแพรสีชมพู  อธิษฐาน

จนบังเกิดเป็นทวยเทพเทวราช(เป็นเพศชาย)  ผู้มีร่างกายแข็งแรงมีประกายสีเป็น

มณีเพทายมีวิมาณโกเมนเป็นที่อาศัยทรงมหิงสาเป็นยานพาหนะมีกำลังแห่ง

ดาวพระเคราะห์เป็น ๘ ครองยัง “ทิศอาคเนย์” หรือ “ทิศตะวันออกเฉียงใต้”

เป็นธาตุลมอันป็ลมกรดลมเพลิงพระพายมหาประลัย  สามารถทำลายล้าง

สิ่งกีดขวางให้หมดสิ้นไป (วาโยธาตุ)มีรูปร่างล่ำสันใหญ่กำยำมาก  เอวเล็กอกใหญ่

คล้ายนักกล้าม  ประกายผิวสีเลือดดุร้าย  ฉุนเฉียว  เกรี่ยวกราด

ดุดันยิ่งนัก  เป็นเทพเจ้าแห่งการสงคราม  แห่งเลือดและการเข่นฆ่า 

เป็นต้นลมแรงมาก  สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้  ฉะนั้นคนวันอังคาร

จึงเป็นคนมุทะลุดังลมกรด  คือ  เร็วและแรง  สักพักก็จะสงบ

ลักษณะอุปนิสัย

สร้างจากกระบือ  ในด้านอุปนิสัยใจคอคือ  มีความอดทน  อดกลั้น 

ต่อสู้  ความยากลำบาก  กล้าหาญแต่ไม่สู้จะฉลาดนัก  มีความพยายามสูง 

มีความเพียร  อารมณ์รุนแรง  บางครั้งขาดความยับยั้ง  ขาดไหวพริบ

รักหมู่คณะ  ไม่ค่อยมีเล่ห์กล  รักการต่อสู้  ขยันมากกว่าที่จะคิดอย่างเดียว 

(จะทำก่อนแล้วค่อยคิด  ไม่ค่อยคิดก่อนแล้วทำ)  ดาวอังคารนี้นับเป็นดาวที่มี

ความขยันขันแข็ง  ชอบอาสา  ชอบช่วยเหลือยิ่งเป็นงานที่ท้าทายหรือ

เสี่ยง ๆ ละก็ชอบนัก) 

 

ดาวอังคาร (เทพเจ้าแห่งสงคราม)

 

 

ดาวอังคาร  ใช้สัญลักษณ์คือเลข ๓  เป็นตัวแทนของดาวอังคาร

ธาตุ                      เป็นธาตุลม

ความหมาย           ความเข้มแข็ง  ใจเร็ว  ใจร้อน  มุทะลุฉุนเฉียว  ความเป็นนักสู้

                             ใจกล้า  ใครชวนไปในทางดีก็ได้  ทางร้ายก็ได้  ขยัน  โมโหง่าย 

                             มักเอาใจเพื่อนและผู้อื่น  มักผิดลูกผิดเมียเขา  ชอบสิ่งยั่วยวน                                      

รูปร่าง                   ผิวดำแดง  หน้ากระดูก  ผมหยิกหยักโศก  เวลาเดินก้มหน้า 

                            ถ้ามีไฝที่แก้มจะถูกโฉลก

อวัยวะ                  หน้าผาก  จมูก  กล้ามเนื้อต่าง ๆ  เส้นเอ็น  อวัยวะสืบพันธ์ 

                            อาการทรมานต่าง ๆคลอดถึงการเจ็บปวด  การแตกหัก

                            เลือดตกยางออก 

รส                         ขม

แร่                         แร่เหล็ก

สี                           ชมพู

สถานที่                  ค่ายทหาร  โรงฆ่าสัตว์  โรงฝึกอาวุธ  ที่ประหาร

เพศ                       ชาย (เป็นบาปพระเคราะห์)

ทิศ                        ตะวันออกเฉียงใต้

พระพุทธรูป            ปางไสยาสน์  คาถาบูชา  “ติทังจะโตโรถินังติ”  สวด ๘ จบ 

                             ก่อนนอนและตอนเช้า กำลังของวันอังคารคือ ๘ นั่นเอง

รสนิยม                  ชอบเรียบ ๆ มีความเป็นระเบียบ  สนใจวิชาการต่าง ๆ

 

ดาวพุธ (เทพเจ้าแห่งการพาณิชย์)

 

สร้างจากคชสาร ๑๗ เชือก  บดป่นเป็นผงธุลี  ห่อด้วยแพรสีเขียวมรกต 

อธิษฐานบังเกิดปรากฎเป็นทวยเทพเทวราช (เป็นเพศหญิง)  ร่างสง่างาม 

มีประกายสีเขียวมรกตสว่างไสวใสสะอาด  มีวิมานมรกตเป็นที่อยู่อาศัย

ทรงคชราชเป็นพาหนะ  มีกำลังแห่งดาวพระเคราะห์เป็น ๑๗ ครองยัง

“ทิศทักษิณ”  หรือ “ทิศใต้” เป็นธาตุน้ำ  น้ำมหาสมุทร  ทะเล  อันกว้างใหญ่ไพศาล

(อาโปธาตุ) รูปร่างขาวท้วม  ตัวกลม  ผิวนวลสวยไม่สูงนัก  เป็นผู้มี

วาจาอันไพเราะ  มีความเฉลียวฉลาดเป็นปราชญ์ยิ่งนัก  นับเป็นเทพเจ้าแห่ง

การพาณิชย์ที่มีความรอบรู้เป็นเลิศ

ลักษณะอุปนิสัย

พระพุทธ สร้างจากช้าง  ในด้านอุปนิสัยใจคอแล้วคือ  ว่านอนสอนง่ายอยู่ใน

โอวาทด้วยดี  รับคำสั่งเสมอและปฏิบัติตามได้ง่าย  สุภาพอ่อนโยน  เชื่องช้าดูมีสง่า 

ช่างคิดช่างพิจารณา  มีความจำแม่นยำ  ปรับตัวเข้า

กับสภาวะแวดล้อมได้ดี  โอบอ้อมอารี  สามารถเป็นที่รักที่เอ็นดูแก่ผู้พบเห็น

 

ดาวพุธ (เทพเจ้าแห่งการพาณิชย์)

 

 ดาวพุธ  ใช้สัญลักษณ์คือเลข ๔  เป็นตัวแทนของดาวพุธ

ธาตุ                          เป็นธาตุน้ำ

ความหมาย               กิริยามารยาทที่งดงาม  พูดจาเฉียบแหลม  ความจำดี 

                                มีปฎิภาณลึกซึ้ง  สนใจในการศึกษา  ฉลาดที่จะทำมาหากิน 

                                จะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำของเจ้าตัวทั้งสิ้น  ชอบคิดค้น  มีเหตุผล

                                มีความเชื่อมั่น  มักถ่อมตน  สุภาพ  ฉลาดในการเจรจา

รูปร่าง                       ผิวสองสีค่อนข้างขาว  หรือขาวอมแดง  หน้ามน 

                                สันทัดแต่ออกจะอวบหน่อย

อวัยวะ                       ปอด  หลอดลม  มันสมอง  ไส้พุง  ประสาททั้งหมด  หูเสียง

รส                              รสรวม  แต่รสค่อนข้างจัด  ชอบเส้น ๆ

แร่                              แร่ปรอท

สี                                สีเขียวใบไม้

สถานที่                       โรงเรียน  โรงพิมพ์  วิทยาลัย  ไปรษณีย์  สถานีวิทยุ

เพศ                            เป็นไปได้ทั้งหญิง ทั้งชาย

ทิศ                              ใต้

พระพุทธรูป                 พุธกลางวัน  ปางอุ้มบาตร  คาถาบูชาพระ “ปิสิมระโลปุสิตพุทปิ 

                                  สวด ๑๗ จบก่อนนอนและตอนเช้า  กำลังของวันพุธคือ ๑๗ นั่นเอง

รสนิยม                       เรียบ ๆ ชอบความสะดวกสบาย  ชอบสังคม

 

ตัวป้านิเองเกิดวันอาทิตย์ค่ะ

 

ทุกคนเกิดวันอะไรกันบ้างคะ อย่าลืมบอกกัน

ด้วยนะคะ    ^^

 

ป.ล. ขอโทษนะคะ พอดีวันนี้ยุ่งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้จบนะคะ 

 


edit @ 4 May 2009 20:12:07 by DukGaDik