ทาสของอารมณ์

posted on 08 May 2009 09:13 by dukgadik in Dhamma
ทาสของอารมณ์
 
ในการศึกษาธรรมะการปฎิบัติธรรมนั้นเป็นไปเพื่อควาบคุมเพื่อความ
 
ยับยั้งชั่งชั่งใจไม่ให้ใหลไปตามอำนาจของบุคคล  และของสิ่งแวดล้อมเพื่อ
 
ทำตนให้เป็นไทมากขึ้น
 
คำว่า  เป็นไท  หมายความว่า  ใจเป็นอิสระมากขึ้น  มีเสรีภาพมากขึ้น 
 
ไม่ตกเป็นทาสของอำนาจฝ่ายต่ำ 
 
เพราะความเป็นทาสนั้นเป็นทุกข์ 
 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ... สัพพัง ปะวะระสัง ทุกขัง  แปลว่า 
 
ความเป็นทาส  สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์
 
เป็นทาสอะไร ?
 
เป็นทาสรูป  เสียง กลิ่น รส  สัมผัสอันน่าปรารถนา  ยั่วยวนใจ 
 
ถ้าเรามีความเป็นทาส  จิตก็ฝักใฝ่อยู่แต่ในเรื่องนั้น  อยากมีอยากได้  อยากใน
 
เรื่องนั้นตลอดเวลา  ถ้าไม่มี  ไม่ได้หรือไม่เป็น ก็มีความทุกข์  มีความเดือดร้อนใจ 
 
ดังที่เราเห็นว่ามักเกิดขึ้นในตัวเราบ่อย ๆ
 
การที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเราเพลิดเพลินในสิ่งนั้น  มัวเมาในสิ่งนั้น 
 
ไม่มีแสงสว่างของธรรมะเข้ามาส่องใจ 
 
เมื่อไม่มีแสงสว่างของธรรมะส่องใจ  ใจก็มืด ..มิด 
 
ด้วยอำนาจของกิเลส  มืดด้วยราคะ ... ความกำหนัด  มืดด้วยโทสะ 
 
เมื่อเราอยู่ในความมืด  แสงสว่างก็ไม่ส่องถึงใจ  เราก็จะมีปัญหา 
 
มีความเดือดร้อนใจด้วยประการต่าง ๆ
 
ธรรมะจากท่าน ปัญญานันทภิกขุ

 

สุดท้ายป้านิขอฝากลอนจากคุณ   tate-tee-rai-kleun  ด้วยนะคะ 

 

ด้วยว่ารูปรสกลิ่นยินเสียงเพราะ
อันเสนาะเพราะพริ้งอิงเหตุผล
ที่แอบแฝงด้วยกิเลสเศษกรรมกล
มาบันดลตนให้ใจมืดมัว...


จึงเสาะหาหนทางวางทุกข์ร้อน
เพื่อพักผ่อนคลายห่างบางสิ่งยั่ว
ที่แอบแฝงอยู่นั้นใจพันพั่ว
หลบหลีกตัวให้ห่างจือจางมี.
..

แต่ด้วยเศษแห่งรักปักพันผูก
ได้ก่อปลูกเหนียวแน่นกว่าจะแล่นหนี
มันก็สายไปแล้วหนอแก้วมณี
ทางธรรมที่ฝังลึกกว่าตรึกตรอง....


คิดเห็นยังไง เม้นท์ได้นะคะ  ^^


edit @ 8 May 2009 19:13:23 by DukGaDik

edit @ 8 May 2009 20:30:14 by DukGaDik

Comment

Comment:

Tweet

เวลาโกรธทีไรก็รู้สึกแย่ทุกทีเลยเนอะ ไม่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะค่ะ แต่ก็ซักพักก็จะดีขึ้นอ่ะนะค่ะ เหอๆๆ big smile

#2 By UltraMod on 2009-05-23 12:17

เรื่องทาสของอารมณ์ ผมว่าเรื่องอารมณ์โกรธ นี่อันตรายมากเลยหล่ะครับ

#1 By Kuroiketaro on 2009-05-09 19:36